VIKTIGT INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I FOF

 

 

 

 

 

 

Styrelsen har tagit ett beslut om att vi informera om kommande programpunkter här på vår webbplats så håll utkik här för att se om vi ställer in eller kan genomföra programpunkten.

Vi gör det med tanke på smittorisken, och för att slippa utsätta någon för att själv göra avvägningen och fundera över om man ska delta eller inte samt att vi följer myndigheternas önskan.

 

Höststräcket i september

Söndag 27 september

Även denna gång är det tänkt att vi ska följa fåglarnas sträckrörelser vid Suseåns mynning. Vid denna tid i slutet av september brukar tättingsträcket vara som bäst. Inriktningen på denna programpunkt kan komma att ändras beroende på väder och vind. Vägbeskrivning kan fås vid anmälan. Anmälan till Jörgen Fagerblom senast lördag 26 september.

Samling: Parkeringen Suseåns mynning klockan 06:00.

Ansvariga: Ann-Jeanette och Jörgen Fagerblom,

mob. 070-663 17 75.

Rovfågelskådning i Faurås

Lördag 3 oktober

På hösten är Ätradalen en bra sträcklokal för rovfåglar, tranor, gäss och andra arter som flyttar söderut. Vi skådar fågel hemma hos Nicklassons som har en vidsträckt utsikt från tomten.

Om ni inte hittar dit, hör av er till ansvariga. Anmälan till ansvariga senast fredag 2 oktober.

Samling: Faurås Bergen 206 klockan 09:00.

Ansvariga: Marita och Lars-Inge Nicklasson, mob. 070-698 46 72.

Senhöstskådning vid södra kusten

Söndag 25 oktober 09:00-13:00

I södra delen av kommunen finns en lång rad trevliga kustlokaler. Under denna exkursion gör vi en vandring i det för dagen mest spännande området. Med lite tur springer vi på arter som skärsnäppa, dvärgbeckasin och snösparv. Anmälan senast måndag 20 oktober.

Samling: Eftra kyrka klockan 09:00 och bilfärden till lokalen sker i egen bil.

Ansvarig: Andreas Wernersson,

mob. 070-200 17 41.

 

Föreläsning

Tisdag 24 november

HG Karlsson kommer och berättar om hur det är att vara naturvårds- vakt i våra naturreservat. Han visar även bilder och berättar om snöleopard i västra Mongoliet.

Anmälan till ansvarig senast fredag 20 november. Begränsat antal deltagare.

Lokal: Mölle eller IOGT.

Ansvarig: Eva Rynefors,

mob. 070-190 66 33.

Ätranpromenad

Lördag 26 december

Vi vandrar längs med Ätran under ca. 2 timmar och tittar på övervintrande strömstarar, änder mm. Kanske får vi även se kungsfiskare och salskrake. Anmälan till ansvarig senast tisdag 22 december.

Ansvarig: Dennis Andersson,

mob. 070-530 50 29.

Samling: Klockan 10:00 vid Scoutstugan vid Tullbroskolan på Vallarna.

X 2021 Artrally

Lördag 9 januari

Hur många fågelarter går det att se i Falkenbergs kommun en vinterdag? Var med i FOF:s traditionella rally där de deltagande lagen försöker kryssa så många arter som möjligt. Alla kan vara med. I år vill vi ha in anmälan i förväg från samtliga lag med deltagare. Efter målgång går vi igenom resultaten i IOGT-NTO-lokalen.

Samling: Torggatan 5 utanför IOGT-NTO-huset klockan 08:00, målgång samma plats klockan 16:00. OBS! Det är viktigt att hålla tiderna.

Ansvarig: Ulf Löfås,

mob. 070-654 23 00.

Anmälan till Jörgen Fagerblom senast onsdag 6 januari,

mob. 070-663 17 75.

 

Vandring i Hjuleberg

Söndag 17 januari

I dag vandrar vi i lättgången terräng ca 5 km och spanar efter övervintrande rovfåglar så som havsörn och kungsörn mm. Vi är ute i ca 3 timmar.

Samling: Vid Fynda klockan 10:00.

Ansvarig: Dennis Andersson,

mob. 070-530 50 29.

Anmälan till ansvarig senast
tisdag 12 januari.

 

Vinterfåglar inpå knuten

29 januari – 1 februari

Under dessa dagar genomför Birdlife Sverige sin årliga vinterräkning av fåglar. Se SOF:s hemsida för mer information.

Morups Tånge

Söndag 21 februari

Vi vandrar runt på Morups Tånge där Mikael Sandell guidar oss. Det kan bli såväl vintergäster som nyanlända vårfåglar. Anmälan till ansvarig senast fredag 19 februari.

Samling: Parkeringen vid fyren klockan 10:00, vi beräknas vara klara ca.13:00.

Ansvarig: Mikael Sandell,

mob. 073-566 32 23.

Ugglekväll

Söndag 7 mars

Nu är det full fart på ugglorna och vi hoppas på att både få se och höra dem i våra marker. Kvällen avslutas med korvgrillning. Vi står som vanligt för brasan, du tar med korven. Begränsat antal deltagare, anmälan till ansvarig senast fredag 5 mars. Samling 17:00 vid Fynda.

Ansvarig: Jörgen Fagerblom,

mob. 070-663 17 75.

 Ugglekväll

Fredag 9 april

I kväll är vi ute och lyssnar efter ugglorna som hoar i mörkret. Kvällen avslutas med brasa och korvgrillning, du tar med egen korv. Begränsat antal deltagare, anmälan till ansvarig senast tisdag 6 april. Samling 19:00 vid Fynda.

Ansvarig: Jörgen Fagerblom,

mob. 070-663 17 75.

Vill du bidra med bilder till "Månadens bilder" så kan du skicka in dom till webbmaster.

September 2020

Klicka på bilderna för större bildspel

Grattis till Falkenberg  kommuns första lappugglehäckning.

Slå på ljudet på högtalarikonen

Avtackning på årsmötet

På årsmöte tisdagen den 22/9 2020 kom det 15 personer och det var lagom många för att kunna hålla ett Corona säkert avstånd. 

På mötet avtackades Eva Svensson med en rovfågeltavla som våran ordförande Thomas Andersson hade fotograferat.

Vi tackar Eva för det fina arbete hon gjort inom föreningen under 10 år och vi hoppas att Eva framöver även kommer att bidra till vårt föreningsarbete på något sätt med det stor kunnande hon besitter.

 

Hon ersätts nu av Maria Söderborg, som blev invald på två år.

FOFs holk och ringmärkningsprojekt.

 

Falkenbergs Ornitologiska Föreningen arbetar sedan många år tillbaka med ett holk- ringmärkningsprojekt.  Kattuggla, tornfalk och fiskgjuse ingår i projektet.

Tillsammans med projekt Pilgrimsfalk håller vi också kontroll på pilgrimsfalkarna i vår kommun.

 

För pilgrimsfalkarna var det ett rekordår. Vi hade sex häckningar i kommunen och sammanlagt 18 ungar ringmärktes.

 

En konsekvens av 2018 års torka var att det låg drivor av ollon bokskogarna. Mycket föda för mössen vilket gynnade kattugglorna. Sammanlagt 44 kattuggleungar ringmärktes, noterbart är att vi hade 4 kullar med sex ungar, vilket är rekord.

 

Även för tornfalkarna gick det bra i år, 77 ungar ringmärktes.

 

I år var det femtioandra året i följd som vi ringmärkte fiskgjusar.

Fiskgjusarna har minskat i vårt område som utgörs av

Fegensjön med angränsande sjöar samt Falkenbergs kommun.

Det verkar som att minskningen har planat ut något,

21 ungar i tio bon. Av dem ringmärktes 11 ungar.

 

Thomas Andersson

 

FOF:s verksamhet

Ett lyckat år för fåglarna i Munkagårdsfloen

Första året med den utökade våtmarken i Munkagårdsfloen blev väldigt framgångsrikt. En stor skrattmåskoloni etablerade sig på öarna och måsarna fick ut många ungar. Cirka 20 par skärfläckor gick till häckning. Det är dock oklart hur många ungar som blev flygga.

Även vigg, gråhakedopping och smådopping häckade i våtmarken. Våren och försommaren bjöd på flera rariteter (tereksnäppa, rödhuvad dykand, amerikansk kricka, svarthuvad mås, tuvsnäppa och nilgås ), vilka lockade skådare från när och fjärran.

Strax väster om våtmarken gjorde ett par kornsparvar ett häckningsförsök och även denna art väckte stor uppmärksamhet då kornsparven är en av Sveriges mest sällsynta häckfåglar.

Det nybyggda gömslet blev mycket populärt bland fågelfotografer, som från gömslet kunde njuta av fåglarnas häckningsbestyr på nära håll.

Under sensommaren släpptes betesdjur ut i området för första gången. Det är en viktig del av våtmarkens skötsel.

 

FOF försöker stoppa den planerade exploateringen i Källstorp

Falkenbergs kommun har presenterat ett förslag till en detaljplan som skulle ge bryggeriet Carlsberg rätten att exploatera huvuddelen av den värdefulla äng som ligger i anslutning till våtmarken i Källstorp. Även vissa delar som ingår i själva Natura 2000-området riskerar att gå förlorade. Länsstyrelsen i Halland bedömer att åtgärderna kan innebära en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-områdena Ätran och Källstorps våtmarker, som betraktas som mycket värdefulla för fågellivet och den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen har bestämt att det krävs ett särskilt tillstånd innan detaljplaneprocessen kan fortsätta och därför begärt att kommunen på ett mer utförligt och tydligt sätt beskriver vilken påverkan en ny detaljplan och industriexploatering kan få på miljön i Natura 2000-områdena.

FOF kommer att få yttra sig innan länsstyrelsen avgör frågan om tillståndet. Föreningens ambition är att försöka stoppa den planerade exploateringen. Riksorganisationen Birdlife Sverige har engagerat sig i ärendet och kommer att stötta föreningens fortsatta arbete för att rädda Källstorp.

FOF har framfört att den föreslagna detaljplanen allvarligt kommer att inverka på det unika fågellivet i Källstorp. Den sanka ängen, som idag utgör ett viktigt födosöksområde för ett flertal fågelarter, kommer att bli industrimark med asfalterade ytor, höga byggnader och bullrande verksamhet. Ängen utgör också den enda möjligheten att utvidga våtmarkens vattenyta och ytterligare höja Källstorps naturvärde.

 

 

 

Öarna i Vassvik har blivit fågelskyddsområden

FOF har i flera år drivit frågan om att skydda fågellivet på öarna Norra och Södra Ören i Vassvik utanför Ugglarp. Där häckar bland annat den hotade småtärnan. Men småtärnorna och andra fågelarter på öarna har oftast misslyckats med häckningarna på grund av störningar från bland annat kitesurfare och lösspringande hundar med mera.

Ett förslag från FOF ledde till att länsstyrelsen bestämde att öarna ska bli fågelskyddsområden, ett beslut som gäller från och med år 2020. Det innebär att öarna inte får beträdas under häckningstiden och att kitesurfarna inte får surfa närmare än 100 meter från Norra Ören, där småtärnorna häckar.

Förhoppningsvis kommer detta att leda till att tärnor och andra fågelarter får bättre möjligheter att lyckas med sin fortplantning. Årets häckningar misslyckades dock på grund av ett oväder med ett extremt högt vattenstånd mitt under ruvningsperioden.

Anders Claesson och Jörgen Fagerblom

 

© 2020 Falkenbergs Ornitologiska Förening