top of page
sfr-logo300dpi.jpg

Programverksamheten sker i samarbete med studiefrämjandet.

Innekvällarna hålls i Mötesplats Mölle,
Möllegatan 11B, Falkenberg.
Till innekvällarna är det ingen avgift.
Föreningen bjuder även på kaffe/te &
fralla. Meddela ansvariga om du önskar
glutenfritt bröd!


Två gökar och en falsk hök
Tisdag 5 december

Bilder och berättelser med basen
från Grimsholmen från sena april till
tidiga juli cirkulerandes kring göken,
göktytan och upptäckten av den
återvändande höksångaren. Martin
Eskilsson har följt dem nära och
delar med sig av bilder och
fascinerande skeenden under denna
korta men intensiva period då dessa
karaktärsfåglar verkligen visade upp
sig på bästa sätt.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Ingrid Sennerdal,
070-311 04 98 och Marianne
Bengtsson.

Fågellokalskampen 2024
Lördag 13 januari 8:00-14:00

Vi kommer precis som förra året att
bemanna några av våra fina
fågellokaler för att se hur många arter
man kan se på dessa platser.
Anmälan till ansvariga, lokaler
meddelas senare via hemsidan och
Band.

Ansvariga: Jörgen och Ann-
Jeanette Fagerblom

070-663 17 75.


Vandring i Hjuleberg
Söndag 21 januari

I dag vandrar vi i lättgången terräng
ca 5 km och spanar efter
övervintrande rovfåglar såsom
havsörn, kungsörn etc. Vi är ute i ca 3
timmar. Anmälan till ansvarig senast
tisdag 16 januari. OBS att dagen kan
komma att ändras om det är jakt i
området.
Samling vid Fynda klockan 10:00.
Ansvarig: Dennis Andersson,
070-530 50 29.


Bland inkatärnor och kondorer
Tisdag 23 januari

Niklas Torstensson och Lasse Olsson
visar bilder och berättar om en
skådarresa till det spännande
fågellivet i Peru, där de fick uppleva
rubrikens drömfåglar och många fler.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Susanne och Rolf
Söderby 0708-96 58 27.

Vinterfåglar inpå knuten
26 januari – 29 januari

Under dessa dagar genomför Birdlife
Sverige sin årliga vinterräkning av
fåglar. Se birdlife.se för mer
information.


Jubileumsfest!
Lördag 10 februari klockan 18:30

Denna kväll firar FOF sina första 40
år med en fest i Vinbergs
Bygdegård. Mer info om detta
evenemang kommer senare.


Fåglar vid kusten
Söndag 11 februari

En del flyttfåglar norrifrån blir kvar
vid vår kust hela vintern. Idag
hoppas vi att se skärsnäppor,
snösparvar, berglärkor och kanske
även några små vinterhämplingar
eller mäktiga havsörnar. Vi räknar
med att vara ute cirka två timmar.
Samling vid Fynda klockan 10:00.

Ansvariga: Jörgen och Ann-
Jeanette Fagerblom

070-663 17 75.

Medlemmars bildvisning
Tisdag 20 februari

Det finns många duktiga fotografer i
föreningen. I kväll får ni möjlighet att
visa era bilder inför en stor publik. Vi
ber alla er som tagit fina,
stämningsfulla eller roliga bilder att
kontakta Göran Johansson,
070-214 57 02, 14 dagar innan om
du har bilder att visa.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Reino Abrahamsson
070-544 23 94 och Lena Backlund.


Ugglekväll 1
Söndag 25 februari

Nu börjar ugglorna bli aktiva och vi
hoppas på att både få se och höra dem
i våra marker. Denna kväll inriktar vi
oss främst på berguv. Kvällen avslutas
med korvgrillning. Vi står som vanligt
för brasan, du tar med korven.
Begränsat antal deltagare, anmälan till
ansvariga senast 18 februari.
Samling vid Fynda klockan 16.30
Ansvariga: Dennis Andersson
070-530 50 29
och Stickan Abrahamsson
070-666 70 35.

Ugglekväll 2
Söndag 10 mars

Ännu en chans att se och höra
ugglorna som börjat vakna till liv ute
i markerna. Kanske sparvuggla,
kattuggla eller pärluggla. Kvällen
avslutas med korvgrillning. Vi står
som vanligt för brasan, du tar med
korven. Begränsat antal deltagare.
OBS tidig anmälan till ansvarig,
senast 27 februari.
Samling vid Fynda klockan 17:00.
Ansvarig: Magnus Andersson
076-835 71 16


FOFs årsmöte
Tisdag 19 mars
Reservera dagen för föreningens
årsmöte, vi återkommer med
programmet.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.

Lämplig klädsel vid utflykterna:

Stövlar eller vattentäta kängor.

Varma kläder och regnskydd. Sittunderlag och mycket fika, man blir hungrig ute i fält.

Förslag

Har du förslag på utflyktsmål eller aktiviteter, kontakta oss i programgruppen:

Anders Lindström, 070-845 72 04

Eva Rynefors, 070-190 66 33

Reino Abrahamsson 070-544 23 94

Övrigt

Se under varje programpunkt var samling sker.

 

Har du sjuksymtom från hals- och luftvägar eller feber? Stanna hemma!

Har du fått förhinder att delta i exkursionen du anmält dig till?

Tänk på att någon annan kan ta din plats. Meddela ansvarig om du fått förhinder att delta.

Vid exkursioner, tänk på följande:
Stövlar eller vattentäta kängor.
Varma kläder och regnskydd.
Sittunderlag och mycket fika, man blir
hungrig ute i fält.
Vi samlas vi på parkeringen vid Fynda.
Parkeringen som ligger närmast
Pizzeria Valencia, Industrigatan 1,
Falkenberg.
Vi samåker i största möjliga
utsträckning.

FOF fick rätt när domstol tog

beslut om Källstorp

 

Domen i mark- och miljödomstolen är ett rejält bakslag för kommunens planer på att låta Carlsberg exploatera delar av Källstorps våtmarker.

- Det här är en mycket viktig seger för naturskyddet, fågellivet och den biologiska mångfalden, säger Thomas Andersson, ordförande i Falkenbergs Ornitologiska Förening. 

 

I december 2022 sade Länsstyrelsen i Hallands län ja till Falkenbergs kommuns ansökan om ett så kallat Natura 2000-tillstånd. Ett sådant krävdes för att kommunen skulle kunna driva igenom en ny detaljplan som ska ge Carlsberg möjlighet att utvidga sin industriverksamhet på en över tio hektar stor ängs- och åkermark som ligger alldeles intill Källstorps våtmarker, ett Natura 2000-område som omfattas av EU:s starkaste naturskyddslagstiftning.

Länsstyrelsens beslut överklagades av FOF, Birdlife Sverige och Naturskyddsförening i Falkenberg. Föreningarna pekade bland annat på att länsstyrelsens beslut byggde på ett bristfälligt underlag eftersom kommunen inte gjort en ordentlig bullerutredning och inte heller presenterat en analys av hur flera skyddsvärda fågelarter riskerar att påverkas.

Nu har mark- och miljödomstolen bestämt att länsstyrelsens beslut ska upphävas.

- Jag och hela föreningen är oerhört glada för det här avgörandet. Källstorp är ett fantastiskt fint våtmarksområde som FOF har varit med och utvecklat tillsammans med Falkenbergs kommun och länsstyrelsen. Det är tråkigt att kommunledningen och delar av länsstyrelsen i det här fallet har gått Carlsbergs ärenden. Men nu siktar vi framåt och satsar på att göra Källstorp ännu mer attraktivt för fåglar, fågelskådare och andra naturintresserade människor, säger Thomas Andersson.

Mark- och miljödomstolen ställde höga krav på länsstyrelsens beslutsunderlag, som enligt domstolen ”ska ge vid handen att det ur ett vetenskapligt perspektiv inte föreligger några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan”.

Denna vetenskapliga utgångspunkt gjorde att domstolen underkände kommunens och länsstyrelsens slutsatser om att Carlsbergs utvidgning inte kommer att påverka våtmarken och dess fågelarter på ett negativt sätt.

Det återstår att se om Falkenbergs kommun väljer att överklaga domen till nästa högre instans, som är Mark- och miljööverdomstolen.

 

Anders Claesson 

Månadens bilder

Vill du bidra med bilder till "Månadens bilder" så kan du skicka in dom till webbmaster.

November 2023

Vi efterlyser bilder av medlemmarna

Klicka på bilderna för större bildspel

Årets fiskgjusemärkning

 

Se episod 1 av årets ringmärkning:

  https://youtu.be/eFoJVDYJCJ8

Se episod 2 av årets ringmärkning:

https://youtu.be/xQps-iE1QFo

 

Så var årets ringmärkning av fiskgjusar avklarad. Det blev totalt 21 gjusar ringmärkta och två rötägg skickades in för undersökning.

Projektledare Thomas Andersson har ca 1400 ungar och närmare 100 plattformar på sitt CV och närmar sig 50 år i projektet.

Årets märkning hade uppmärksammats av Jonathan på "Naturmorgon" och Thomas fick möjlighet att berätta om projektet och en del av intervjun skedde uppifrån ett lättklättrat bo. Intervjun kommer att sändas någon gång i augusti.

Så här säger Thomas:

Med lång lång erfarenhet vet jag med säkerhet varför fiskgjusarna minskar. Störningar av friluftsliv. Kanoter/fiskare/ båtfolk och brunt vatten i sjöar, brunifiering.

Här kommer några exempel.

Östra Fegen, fågelskyddsområde tre häckningar som lyckas år efter år. I år fick dom åtta ungar!!! (plus ett rötägg dvs full pott)

Västra Fegen inget fågelskydd intensivt fiske ( tyska fisketurismen) tre bon. Aldrig några lyckade häckningar.

Tjärnesjön tidigare alltid lyckad häckning. Numera fisketurism, stuguthyrning. Det fiskas i boets närhet. Uthyraren visst inte var en fiskgjuse var för fågel!!

”Är det den fågeln som alltid skriker” 

Måssjön brunt vatten. Sikt djup på ett par decimeter. Endast en unge. Inte lätt för gjusarna att se fisk.

Mer fågelskyddsområden vid fiskgjuse häckningarna.

Inga kalhyggen ända ner till sjöarna och stopp för myrvatten att rinna ut i sjöar.

Årets ringmärkare var:

 Thomas Andersson 

 Daniel Iglesias 

 Göran Johansson

Göran Johansson

bottom of page