top of page
20200421_D500_Skrattmås--NAMN-0330.jpg

Falkenbergs Ornitologiska Förening

Nyhetsbrev nr 2 2020

Bli medlem och stöd vår förening. Klicka här

Ni som inte får nyhetsbrevet. Här kan ni anmäl er. Prenumerera

Ett lyckat år för fåglarna i Munkagårdsfloen

 

Första året med den utökade våtmarken i Munkagårdsfloen blev väldigt framgångsrikt. En stor skrattmåskoloni etablerade sig på öarna och måsarna fick ut många ungar. Cirka 20 par skärfläckor gick till häckning. Det är dock oklart hur många ungar som blev flygga.

Även vigg, gråhakedopping och smådopping häckade i våtmarken. Våren och försommaren bjöd på flera rariteter (tereksnäppa, rödhuvad dykand, amerikansk kricka, svarthuvad mås, tuvsnäppa och nilgås ), vilka lockade skådare från när och fjärran.

Strax väster om våtmarken gjorde ett par kornsparvar ett häckningsförsök och även denna art väckte stor uppmärksamhet då kornsparven är en av Sveriges mest sällsynta häckfåglar.

Det nybyggda gömslet blev mycket populärt bland fågelfotografer, som från gömslet kunde njuta av fåglarnas häckningsbestyr på nära håll.

Under sensommaren släpptes betesdjur ut i området för första gången. Det är en viktig del av våtmarkens skötsel.

 

 

FOF försöker stoppa den planerade exploateringen i Källstorp.

 

Falkenbergs kommun har presenterat ett förslag till en detaljplan som skulle ge bryggeriet Carlsber rätten att exploatera huvuddelen av den värdefulla äng som ligger i anslutning till våtmarken i Källstorp. Även vissa delar som ingår i själva Natura 2000-området riskerar att gå förlorade. Länsstyrelsen i Halland bedömer att åtgärderna kan innebära en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-områdena Ätran och Källstorps våtmarker, som betraktas som mycket värdefulla för fågellivet och den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen har bestämt att det krävs ett särskilt tillstånd innan detaljplaneprocessen kan fortsätta och därför begärt att kommunen på ett mer utförligt och tydligt sätt beskriver vilken påverkan en ny detaljplan och industriexploatering kan få på miljön i Natura 2000-områdena.

FOF kommer att få yttra sig innan länsstyrelsen avgör frågan om tillståndet. Föreningens ambition är att försöka stoppa den planerade exploateringen. Riksorganisationen Birdlife Sverige har engagerat sig i ärendet och kommer att stötta föreningens fortsatta arbete för att rädda Källstorp.

FOF har framfört att den föreslagna detaljplanen allvarligt kommer att inverka på det unika fågellivet i Källstorp. Den sanka ängen, som idag utgör ett viktigt födosöksområde för ett flertal fågelarter, kommer att bli industrimark med asfalterade ytor, höga byggnader och bullrande verksamhet. Ängen utgör också den enda möjligheten att utvidga våtmarkens vattenyta och ytterligare höja Källstorps naturvärde.

 

 

Öarna i Vassvik har blivit fågelskyddsområden

 

FOF har i flera år drivit frågan om att skydda fågellivet på öarna Norra och Södra Ören i Vassvik utanför Ugglarp. Där häckar bland annat den hotade småtärnan. Men småtärnorna och andra fågelarter på öarna har oftast misslyckats med häckningarna på grund av störningar från bland annat kitesurfare och lösspringande hundar med mera.

Ett förslag från FOF ledde till att länsstyrelsen bestämde att öarna ska bli fågelskyddsområden, ett beslut som gäller från och med år 2020. Det innebär att öarna inte får beträdas under häckningstiden och att kitesurfarna inte får surfa närmare än 100 meter från Norra Ören, där småtärnorna häckar.

Förhoppningsvis kommer detta att leda till att tärnor och andra fågelarter får bättre möjligheter att lyckas med sin fortplantning. Årets häckningar misslyckades dock på grund av ett oväder med ett extremt högt vattenstånd mitt under ruvningsperioden.
 

Anders Claesson och Jörgen Fagerblom

FOFs holk och ringmärkningsprojekt.

 

Falkenbergs Ornitologiska Föreningen arbetar sedan många år tillbaka med ett holk- ringmärkningsprojekt.  Kattuggla, tornfalk och fiskgjuse ingår i projektet.

Tillsammans med projekt Pilgrimsfalk håller vi också kontroll på pilgrimsfalkarna i vår kommun.

 

För pilgrimsfalkarna var det ett rekordår. Vi hade sex häckningar i kommunen och sammanlagt 18 ungar ringmärktes.

 

En konsekvens av 2018 års torka var att det låg drivor av ollon bokskogarna. Mycket föda för mössen vilket gynnade kattugglorna. Sammanlagt 44 kattuggleungar ringmärktes, noterbart är att vi hade 4 kullar med sex ungar, vilket är rekord.

 

Även för tornfalkarna gick det bra i år, 77 ungar ringmärktes.

 

I år var det femtioandra året i följd som vi ringmärkte fiskgjusar.

Fiskgjusarna har minskat i vårt område som utgörs av

Fegensjön med angränsande sjöar samt Falkenbergs kommun.

Det verkar som att minskningen har planat ut något,

21 ungar i tio bon. Av dem ringmärktes 11 ungar.

 

Thomas Andersson

20200417_Tornfalk-Z6_NAMN-0080.jpg
Nyhetsbrev 1.  20200612

Så var det dags för årets ringmärkning av tornfalk. Thomas Andersson och Göran Johansson (jag) hade avsatt denna dag till detta projekt. Vi startade vid 05.30 ifrån Falkenberg (hos Thomas) och vi började längst kusten i söder för att sedan dra oss inåt landet för att till sist avsluta i den norra delen av kusten.

Klubben har totalt ca 40 tornfalksholkar och i år ringmärktes det 51 ungar denna dag. Som alla förstår så hann vi inte riktigt med att besöka alla holkar. Noterbart är att vi i tre holkar inte kunde ringmärka då ungarna blivit för stora, då fanns risken att de skulle hoppa ut för tidigt. I två av holkar låg honan på ägg och i en av dessa holkar var det åtta ägg! Sedan var där en holk där ungarna var för små för att kunna ringmärkas. Thomas Andersson kommer nu att ta de kvarvarande holkarna samt de holkar där honorna låg på ägg och där de var för små. Det får bli utan mig (Göran) då jag ramlat ner ifrån en stege och stukat foten. 

Under vår resa genom kommunens gränser så träffade vi på mycket trevliga och intresserade människor och förhoppningsvis är vi goda ambassadörer trots pressat tidsschema. 

Ute i Vassvik såg vi en rejält utfärgad rosenfink som naturligtvis satte sig jämte ett rosenblad på väldigt nära håll, antagligen för att kameran inte var med. Detta var den bästa obsen jag och Thomas haft trots att vi besökt Polen där det finns gott om rosenfinkar. Han sjöng högt för oss "Please to meet you"

Övrigt noterbart var två bruna kärrhökar och en gammal havsörn.

Nedan: se filmsnutt

IMG_3915.JPG
20200612_Tornfalk-D500_NAMN-0129.jpg
20200612_Tornfalk-D500_Namn-0097.jpg
bottom of page