Mesholk

Holkarna är gråmålad, 40 kr/st. Säljs minimum 5 st holkar åt gången.

Är du intresserad att köpa holkar ring Göran Bengtsson 070-219 85 57

© 2020 Falkenbergs Ornitologiska Förening