Nyheter

Avtackning på årsmötet

2020922

På årsmöte tisdagen den 22/9 2020 kom det 15 personer och det var lagom många för att kunna hålla ett Corona säkert avstånd. 

På mötet avtackades Eva Svensson med en rovfågeltavla som våran ordförande Thomas Andersson hade fotograferat.

Vi tackar Eva för det fina arbete hon gjort inom föreningen under 10 år och vi hoppas att Eva framöver även kommer att bidra till vår föreningsarbete på något sätt med det stor kunnande hon besitter.

 

Hon ersätts nu av Maria Söderborg, som blev invald på två år.

Grattis till Falkenberg  kommuns första lappugglehäckning.

Jättekul att även Falkenbergs kommun fått sin första lappugglehäckning. Det har varit ett väldigt bra år för lappugglorna i södra Sverige och vi får hoppas att gnagarpopulationen inte kraschar så att vi får uppleva ytterligare en lyckad säsong för dessa vackra ugglor. Njut av filmen av FOF's Göran Johansson. Det är filmat en dag i augusti hos ett sent häckande ugglepar i södra Sverige. Just denna "snutt" klipptes ihop till TV och visades i ett antal kanaler under hösten då "uggleinvasionen" uppmärksammats av media.

Slå på ljudet för att höra tiggandet. (håll muspekaren över filmen och tryck på högtalarikonen)

FOFs holk och ringmärkningsprojekt.

 

Falkenbergs Ornitologiska Föreningen arbetar sedan många år tillbaka med ett holk- ringmärkningsprojekt.  Kattuggla, tornfalk och fiskgjuse ingår i projektet.

Tillsammans med projekt Pilgrimsfalk håller vi också kontroll på pilgrimsfalkarna i vår kommun.

 

För pilgrimsfalkarna var det ett rekordår. Vi hade sex häckningar i kommunen och sammanlagt 18 ungar ringmärktes.

 

En konsekvens av 2018 års torka var att det låg drivor av ollon bokskogarna. Mycket föda för mössen vilket gynnade kattugglorna. Sammanlagt 44 kattuggleungar ringmärktes, noterbart är att vi hade 4 kullar med sex ungar, vilket är rekord.

 

Även för tornfalkarna gick det bra i år, 77 ungar ringmärktes.

 

I år var det femtioandra året i följd som vi ringmärkte fiskgjusar.

Fiskgjusarna har minskat i vårt område som utgörs av

Fegensjön med angränsande sjöar samt Falkenbergs kommun.

Det verkar som att minskningen har planat ut något,

21 ungar i tio bon. Av dem ringmärktes 11 ungar.

 

Thomas Andersson

 

FOF:s verksamhet

Ett lyckat år för fåglarna i Munkagårdsfloen

Första året med den utökade våtmarken i Munkagårdsfloen blev väldigt framgångsrikt. En stor skrattmåskoloni etablerade sig på öarna och måsarna fick ut många ungar. Cirka 20 par skärfläckor gick till häckning. Det är dock oklart hur många ungar som blev flygga.

Även vigg, gråhakedopping och smådopping häckade i våtmarken. Våren och försommaren bjöd på flera rariteter (tereksnäppa, rödhuvad dykand, amerikansk kricka, svarthuvad mås, tuvsnäppa och nilgås ), vilka lockade skådare från när och fjärran.

Strax väster om våtmarken gjorde ett par kornsparvar ett häckningsförsök och även denna art väckte stor uppmärksamhet då kornsparven är en av Sveriges mest sällsynta häckfåglar.

Det nybyggda gömslet blev mycket populärt bland fågelfotografer, som från gömslet kunde njuta av fåglarnas häckningsbestyr på nära håll.

Under sensommaren släpptes betesdjur ut i området för första gången. Det är en viktig del av våtmarkens skötsel.

 

FOF försöker stoppa den planerade exploateringen i Källstorp

Falkenbergs kommun har presenterat ett förslag till en detaljplan som skulle ge bryggeriet Carlsberg rätten att exploatera huvuddelen av den värdefulla äng som ligger i anslutning till våtmarken i Källstorp. Även vissa delar som ingår i själva Natura 2000-området riskerar att gå förlorade. Länsstyrelsen i Halland bedömer att åtgärderna kan innebära en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-områdena Ätran och Källstorps våtmarker, som betraktas som mycket värdefulla för fågellivet och den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen har bestämt att det krävs ett särskilt tillstånd innan detaljplaneprocessen kan fortsätta och därför begärt att kommunen på ett mer utförligt och tydligt sätt beskriver vilken påverkan en ny detaljplan och industriexploatering kan få på miljön i Natura 2000-områdena.

FOF kommer att få yttra sig innan länsstyrelsen avgör frågan om tillståndet. Föreningens ambition är att försöka stoppa den planerade exploateringen. Riksorganisationen Birdlife Sverige har engagerat sig i ärendet och kommer att stötta föreningens fortsatta arbete för att rädda Källstorp.

FOF har framfört att den föreslagna detaljplanen allvarligt kommer att inverka på det unika fågellivet i Källstorp. Den sanka ängen, som idag utgör ett viktigt födosöksområde för ett flertal fågelarter, kommer att bli industrimark med asfalterade ytor, höga byggnader och bullrande verksamhet. Ängen utgör också den enda möjligheten att utvidga våtmarkens vattenyta och ytterligare höja Källstorps naturvärde.

 

 

 

Öarna i Vassvik har blivit fågelskyddsområden

FOF har i flera år drivit frågan om att skydda fågellivet på öarna Norra och Södra Ören i Vassvik utanför Ugglarp. Där häckar bland annat den hotade småtärnan. Men småtärnorna och andra fågelarter på öarna har oftast misslyckats med häckningarna på grund av störningar från bland annat kitesurfare och lösspringande hundar med mera.

Ett förslag från FOF ledde till att länsstyrelsen bestämde att öarna ska bli fågelskyddsområden, ett beslut som gäller från och med år 2020. Det innebär att öarna inte får beträdas under häckningstiden och att kitesurfarna inte får surfa närmare än 100 meter från Norra Ören, där småtärnorna häckar.

Förhoppningsvis kommer detta att leda till att tärnor och andra fågelarter får bättre möjligheter att lyckas med sin fortplantning. Årets häckningar misslyckades dock på grund av ett oväder med ett extremt högt vattenstånd mitt under ruvningsperioden.

Anders Claesson och Jörgen Fagerblom

© 2020 Falkenbergs Ornitologiska Förening