Nyheter

Underhållsgruppen

Stigen till tornet på Munkagårdsfloen är nu klippt och redo för ny anstormning av fågelskådare. /FOF UH-grupp

Gräset framför gömslet är klippt så att det nu går att fotografera från de lägsta luckorna ./Styrelsen

20200609

Lite om pilgrimsfalken.

I år går det bra för pilgrimsfalken i Falkenbergs kommun. Sammanlagt fem lyckade häckningar. Tre kullar är ringmärkta, två kommer att ringmärkas om en dryg vecka. Sammanlagt 13 ungar, vilket är rekord. På silon i Falkenbergs hamn, häckade paret i "vår låda" i år.
Den 3/6 ringmärktes två hanar och en hona av Mickaela Samsgathe och Julia Westberg från projekt Pilgrimsfalk.

Framåt midsommartid är de flygfärdiga och ytterligare en tid senare drar de iväg för att skapa sig en egen tillvaro.

Pilgrimsfalken är ett av världens snabbaste djur, när den i 200-300 kilometer i timmen dyker mot födan, andra fåglar. En falkfamilj med fyra ungar behöver under häckningssäsongen servera sig motsvarande ungefär 400 fåglar i duvstorlek. En ansenlig mängd.
Ringmärkningen har gjort att man relativt väl kan följa pilgrimsfalkarna.

Foto: Thomas Andersson

 

20200606

Mickaela Samsgathe

Pilgrimsfalk

Julia Westberg, Hans Johansson, Mickaela Samsgathe

Mickaela Samsgathe med en unge.

Städdag på Tången

 

Stort tack till alla som idag ställde upp och hjälpte till med den årliga strandstädningen på Morups Tånge. Inte mindre än ca 25 personer hjälptes åt att rensa stränderna och området från plast, glas och annat skräp. Även om nedskräpningen minskat betydligt de senaste åren så fick vi ihop en hel del skräp. Så nu är Morups Tånge redo att möta vårens alla flyttfåglar.
Och dessutom hade vi nöjet att stöta upp inte mindre än 4 dvärgbeckasiner i Pölsefloen.

20200328

Minnesord Lars Rosenberg

20200328

Lars Rosenberg

Självklart ska minnesord skrivas om Lars Rosenberg, för han var under ett kvartssekel en av Hallands Nyheters mest profilerade och tongivande skribenter samt medlem i FOF och aktiv skribent i fåglar i Halland.

Men när jag ska skriva någonting om hans kronologi, om när och varför denne prästson, naturvetare och före detta forskare i teoretisk fysik kom till Hallands Nyheter som journalist, så befinner jag mig omedelbart i hans skugga. Lars har ju formulerat det själv, med en stilistisk kapacitet som gör att man bara ödmjukt vill citera:

”Jag var på rymmen den gången, från ett misslyckat projekt i kärnfamiljbranschen och, uppriktigt sagt, inte så lite hopknycklad inombords. Min metod för att häva mig ur havererade emotionella äventyr är, och har alltid varit, att titta på fåglar. På åttitalet var kuster högsta mode bland ornitologer. Man skulle huka med tubkikaren i havsblåsten och skåda snäppor, liror och labbar. Jag hade långt tidigare åkt genom Halland, och genom bilfönstret förälskat mig i de flacka stränderna mellan Varberg och Falkenberg. Just som jag krisade som värst dök det upp en annons om ett vick på Hallands Nyheter. Så gick det till.”

Och detta var det motsägelsefulla: Lars föreföll ovillig att i vardagen prata om sig själv, hade en taggig utstrålning, kunde upplevas som en vresig och enveten individualist i sociala sammanhang, en tystlåten ensling som bodde för sig själv i lantlig halländsk omgivning. Men samtidigt var han personligen så närvarande, självreflekterande och sårbar, när han skrev sina krönikor i tidningen, mästerliga stycken som hade en hängiven läsarskara.

Hemma i hans spartanska miljö fanns hans livsluft, en datoruppkoppling som gjorde att han kunde fördjupa sig i all världens vetenskapliga sammanhang, men också ett älskat kustlandskap alldeles utanför dörren.

Hans vetenskapliga beläsenhet och hans detaljskarpa naturiakttagelser förenades i ”Tidvatten, dagbok från Kattegatts kust” från 2011, boken som han efter pensionen gav ut tillsammans med naturfotografen Thomas Andersson. Det är en makalös fördjupning, i text och bild, i ett stycke halländsk kust.

Boken gav Falkenbergs kommun ett senkommet skäl att 2011 belöna honom (och Thomas) med kommunens miljöpris, ett pris som Lars mycket väl hade kunnat få långt tidigare för den väsentliga miljöbevakning som han ägnade sig åt som HN-reporter.Men så länge han var yrkesaktiv journalist på lokaltidningen hade han aldrig accepterat ett sådant pris, för han gladde sig åt att vara den oppositionelle; aldrig kunde han misstänkas för att stå makten nära, och han retade ibland upp politiker och byråkrater med sina vässade formuleringar.

Som reporter vid Falkenbergsredaktionen hade han miljön, naturvetenskapen och även kommunpolitiken som främsta inriktning. Han fick läsaren att känna sig bildad, anförtrodd detaljer och sammanhang.

Under sina tidiga HN-år, han jobbade där från 1983 till 2008, var han även nattredaktör, den som sent om kvällarna hade ansvaret för innehållet och utformningen. Det var i den egenskapen han överrumplades sent en fredagskväll av nyheten att statsminister Olof Palme hade mördats, just när tidningen skulle tryckas. Han hann få med nyheten i lördagstidningen, vilket många tidningar misslyckades med, i ett intensivt övertidsarbete som fortsatte långt in på småtimmarna:

”Klockan var kvart i fem när jag körde hem. På vägen upp mot stugan hann jag ifatt en annan bil. Det var tidningsbudet. Jag fick stanna medan han stoppade en tidning i min egen brevlåda. Palme mördad, stod det med oförsonlig svärta. Det hade gått fem och en halv timme sen dådet. HN var på väg till läsarna.”

Så skrev han i en senare återblick. Ett journalistminne från den tid då dagstidningar var nyhetsförmedlare i ett ensammare majestät och hade ett fastare grepp om allmänheten. Den tid som också var Lars Rosenbergs.

Håkan Bergström, Falkenberg

Munkagårdsfloen 2020-03-06

Nu börjar "Svansjön".  Vete är utlagt i Munkagårdsfloen. Helgen och nästa vecka blir det troligen mycket svanar, gäss och änder i floen. Gömslet är klart och vete ligger på öarna framför gömslet. Fina foto möjligheter.

Foto: Thomas Andersson

Munkagårdsfloen 2019-11-14

Arbetet med att färdigställa Munkagårdsfloen är snart klart. Arbetslaget i FOF har planterat buskar på vallen vid stigen. Det kommer att bli ett bra störningsskydd när buskarna vuxit upp. Gräset är klippt i hela floen, även starren i den gamla delen av floen. Munkarna i brunnen har idag satts på plats. De har gjorts högre, vilket innebär att vattenståndet blir 20 cm högre än tidigare högsta vattenstånd. Gömslet är snart klart. Vattnet kommer snart att pumpas in i våtmarken. Om en månad är vattnet på max nivå. Till våren har vi förhoppningsvis en fantastik våtmark att njuta av.

Thomas Andersson

© 2020 Falkenbergs Ornitologiska Förening