top of page

Källstorp

Källstorp våtmarker

 

Allmänt

FOF påbörjade arbetet med invallning 1988. Belöningen kom snart bland annat genom de första konstaterade häckningarna av årta och gråhakedopping i Falkenberg.

Våtmarken har sedan utökats i två etapper västerut, och en ny grund fågelsjö har anlagts. Huvuddelen av arbetet har utförts i ideell regi med ekonomiska bidrag från Falkenbergs kommun, länsstyrelsen, Världsnaturfonden och EU.

Idag omfattar Källstorp cirka 50 hektar högproduktiv våtmark med en långsam genomströmning av vatten, vars nivå regleras med vattenlås mot Ätran.

Stigar, gömslen och fågeltorn har anlagts. Bortåt 200 fågelarter har observerats här, varav 70 är häckande. Höst och vår har Källstorp blivit en mycket viktig flyttfågellokal.

 

 Vägbeskrivning

Kör väg 150 mot Torup från Falkenberg.

Efter Carlsbergs Bryggeri finns det en informations tavla.

Kör in vid skylten "Fågellokal".

Det finns även en avfart till ca 1 Km längre bort även den skyltad "Fågellokal" denna går till den första etappen och ligger närmast E6.

bottom of page