top of page

Om Falkenbergs Ornitologiska Förening

FOF är en ideell förening som vänder sig till alla fågelintresserade. Du som blivit nyfiken och vill veta mer om fåglar eller du som redan är en inbiten fågelskådare – alla är välkomna till oss!


Vi arbetar också med fågelskydd i olika former.

Tycker du att det verkar spännande med fåglar?

  • Vi håller kurser i samarbete med Studiefrämjandet för såväl nybörjare som mer erfarna fågelskådare.

  • Vi anordnar exkursioner inom kommunen och till t ex Öland och Skåne.

  • Vi arrangerar innemöten med bildvisningar och föredrag.

  • Tillsammans med de ornitologiska föreningarna i Varberg och Halmstad ger vi ut en årsskrift där föreningens medlemmar bidrar med artiklar och foton och där fågelåret sammanfattas.

 Tycker du det är viktigt att värna om fåglarna och deras miljö?

  • Vi arbetar med fågelskydd och inventeringar. Det kan handla om skydd av viktiga häckningsbiotoper eller områden för rastande flyttfåglar.
    Det kan vara att åter- skapa eller skapa nya våtmarker, som i Källstorp eller Munkagårdsfloen.
    Det kan innebära inventering av sårbara arter, t ex berguv eller mindre hackspett.

  • Du kan bidra aktivt till denna verksamhet genom att bli medlem i FOF.

bottom of page