top of page

Göran Johansson

Halmstadfoto-com.jpg

Om jag skall beskriva mig själv så är jag en naturfotograf som älskar att sitta stilla och låta naturen komma till mig. Som Tomas Bannerhed skrev i sin bok, "att låta sig förstubbas" har präglat mitt sätt att arbeta vilket innebär att jag kan sitta still ute i naturen och låta naturen komma till mig på sina villkor. Jag arbetar helst med projekt och reser sällan på "drag" när det gäller fåglar eller andra djur utan jag försöker att arbeta målinriktat med det jag håller på med. Min karriär som naturfotograf tog fart 2009 i och med min första digitala systemkamera. Dessförinnan har jag fotograferat natur och miljö sedan jag var 10 år då jag fick låna min fars kamera. All min veckopeng gick åt till att köpa diafilm och sedan var det cykel som gällde till de olika miljöobjekten. Min far var väldigt intresserad av jakt och fiske vilket tidigt bidrog till mitt naturintresse.

Hemsida:  https://www.halmstadfoto.com/

 

 

Medlem av Nikon NPS

och

Naturfilmarna

bottom of page