top of page

Thomas Andersson

Thomas Andersson .jpg

Jag är naturfotograf som helst fotograferar fåglar och landskap. Men mitt intresse för fotografi är brett. På mina resor står ofta människan i fokus. Medlem i Naturfotograferna och föreläsare sedan många år. Reseskildringar och bilder från Halland är de mest omtyckta föredragen. Mina bilder är publicerade i böcker, tidskrifter, tidningar och almanackor. Har medverkat i ett flertal utställningar. Jag har gett ut två böcker. Den senaste "Tidvatten" tilldelades Falkenbergs kommuns miljöpris, samt författarfondens arbetsstipendium.

Natur - och  friluftsmänniska, ornitolog, ringmärkare och naturvårdare. Har också ett stort trädgårdsintresse.

Är fotoguide i Centalasien med  www.fotoresor.nu
jag är också foto - och naturguide på hemmaplan.

Hemsida: http://www.thomasanderssonfoto.se/

Medlem av Naturfotograferna

 

bottom of page